Translate

Има ли недостиг на водни ресурси? | dLambow


Как се разпределят водните ресурси по земята?


Какво представляват водните ресурси?

Водните ресурси са запасите от прясна вода на планетата, които включват повърхностните и подземните води. В по-широк смисъл – водите в течно, твърдо и газообразно състояние и тяхното разпространение на Земята. 

Водните ресурси на планетата представляват водата, която е подходяща за използване в стопанството. Особено важни са пресните водни ресурси, които съставляват по-малко от 3% от общия обем на хидросферата, като при това - наличните запаси от прясна вода са изключително неравномерно разпределени по света. 

Водните запаси са съставени от повърхностни (реки, езера, канали, резервоари, морета, океани), подземни води,  почвената влага, ледниковата вода и атмосферната водна пара. Водата е най-разпространеното вещество на нашата планета, макар и в различни количества, тя е достъпна навсякъде и играе жизненоважна роля за околната среда и живите организми. 

От най-голямо значение е прясната вода, без която човешкото съществуване е невъзможно и тя не може да бъде заменена с нищо. Хората винаги са консумирали прясна вода и са я използвали за различни цели, включително битови, селскостопански, промишлени и развлекателни цели.


Видове водни ресурси

Водни ресурси са всички води на хидросферата, тоест:
 • - водите на реки,
 • - езера,
 • - каналите,
 • - резервоарите,
 • - морета и океаните,
 • - подземните води,
 • - почвената влага,
 • - водата под формата на лед в планинските и полярни ледници,
 • - атмосферните водни пари.

Как се разпределят водните ресурси по земята?
Как се разпределят водните ресурси?

Обща характеристика на водни ресурси на земята

По Земята, практически, навсякъде има водни ресурси, само че на едни места те са повече, а на други - по-малко. Повечето от водата се намира в океаните и едва три стотни от нея може да се открие в един слой около пет километра под повърхността на земята и около десет километра над нея. Най-големите запаси от прясна вода в света имат страни като Русия, Канада и Бразилия. Всяка година на 22 март Организацията на обединените нации отбелязва Световния ден на водата.

Обем на водните ресурси

Общият обем (едновременния запас) на водни ресурси е 1390 милиона km³, от които около 1340 милиона km³ са водите на Световния океан. По-малко от 3% е прясна вода (36 млн km³), от която само 0,3% е технически достъпна за употреба. Водните ресурси се считат за възобновяеми, въпреки че все още не е ясно с каква скорост се обновяват те след употребата им и доколко техният недостиг застрашава екосистемата на Земята.

Използване на водни ресурси

Може да се каже, че на теория водните ресурси са неизчерпаеми, тъй като при рационалното им използване, те непрекъснато се възобновяват в процеса на влагооборот. Но сега потреблението на вода расте с такива темпове, че вече в много страни се усеща нейният недостиг. От друга страна, голяма опасност представлява замърсяването на околната среда, а в т.ч. и на повечето води, което ги прави негодни най-малкото за консумация, а и за някои други нужди.

Потребление на водни ресурси

Потребителите на водни ресурси са подразделят на:
 • - селскостопански,
 • - промишлени и
 • - битови.
Около 70% от водата се изразходва в селското стопанство, около 22% - в промишлеността, около 8% е за битови нужди.

Значение на водните ресурси в селското стопанство

В селското стопанство водата се използва:
 • - за напояване на култури,
 • - за попълване на подземните води (за да се предотврати твърде бързото потъване на нивото на подпочвените води),
 • - за измиване на натрупаните в почвата соли, до дълбочина под корените на зоната на култивирани култури,
 • - за пръскане срещу неприятели и болести,
 • - за поене на селскостопански животни,
 • - за обработка на прибраната реколта.Недостиг на водни ресурси


Недостиг на питейна вода

Повече от 40% от световното население страда от недостиг на питейна вода. От 20-ти век проблемът с недостига на прясна питейна вода се счита за глобален проблем на нашето време. Световното население нараства бързо и в същото време нараства нуждата от чиста питейна вода.

Замърсяване на прясната вода

Един от основните проблеми на нашето съвремие е замърсяването на прясна вода, което значително намалява наличните запаси. Това замърсяване се улеснява от промишлени емисии и оттичане, оттичане на торове от полета и навлизане на солена вода в крайбрежните райони във водоносни хоризонти поради изпомпване на подземни води.

Преодоляване на недостига на водни ресурси


Осигуряване на вода

Наличието и качеството на водата, управлението и опазването на водните ресурси са се превърнали във важен въпрос за човешкото развитие и екологичната и икономическа устойчивост на света, особено в светлината на нарастващото световно население.

Съхраняване на вода

За да не изпитваме недостиг на водни ресурси, дори по време на суша, ние се опитваме да съхраняваме вода във водоеми и подземни колектори.

Икономии на водни ресурси

Икономиите на водни ресурси се постигат чрез използването на по-ефективни методи за напояване, по-специално с използването на отпадни води, чрез използване на по-малко водоемки технологии в промишлеността, чрез пестене на вода, използвана за битови нужди.

Обезсоляване на морска вода

Един от начините за преодоляване на недостига на прясна вода е обезсоляването на морската вода, но това е много енергоемко. Съществуват и проекти за теглене на айсберги от Антарктида за снабдяване с вода в сухите региони.

Водата е неразрушимо вещество

От друга страна, водата е абсолютно неразрушимо вещество и даже някои учени предполагат, че от първоначалното образуване на водите върху Земята, общото им количество не се е променило нито с грам. Освен това водата способства, в началния период на живот на планетата ни, и за нейното окръгляне по метода на водната ерозия.

В днешно време водите на Земята са нито по-малко, нито повече от момента на нейното сътворяване. Единственият проблем е в тяхното рационално използване и рециклиране. Ако постигнем този ефект, повсеместно и във всяка земна дейност въведем принципа на затворения водооборот и очистване, проблеми с водата няма да имаме.

----------------

Популярни публикации от последната седмица

Последни теми за свойствата на водата

--------------

Последователи - Абонати: