Translate

Как се разпределят водните ресурси по земята?

По Земята, практически, навсякъде има вода, само че на едни места е повече, а на други - по-малко. Повечето от водата се намира в океаните и едва три стотни от нея може да се намери в един слой около пет километра под повърхността на земята и около десет километра над нея.

Но точно тези три процента са прясната вода на планетата и те са около 36 кв. километра, от които са достъпни за ползване едва 0,3%. На теория водните ресурси са неизчерпаеми, тъй като при рационалното им използване, те непрекъснато се възобновяват в процеса на влагооборот.
Но сега потреблението на вода расте с такива темпове, че вече в много страни се усеща нейният недостиг. От друга страна, голяма опасност представлява замърсяването на околната среда, а в т.ч. и на повечето води, което ги прави негодни най-малкото за консумация, а и за някои други нужди.
От друга страна, водата е абсолютно неразрушимо вещество и даже някои учени предполагат, че от първоначалното образуване на водите върху Земята, общото им количество не се е променило нито с грам. Освен това водата способства, в началния период на живот на планетата ни, и за нейното окръгляне по метода на водната ерозия.
В днешно време водите на Земята са нито по-малко, нито повече от момента на нейното сътворяване. Единственият проблем е в тяхното рационално използване и рециклиране. Ако постигнем този ефект, повсеместно и във всяка земна дейност въведем принципа на затворения водооборот и очистване, проблеми с водата няма да имаме.
-------------------------------------------------

Популярни публикации

Последователи - Абонати: