Translate

Аномалните свойства на водата

 

Използване аномалните свойства на водата

Водата има редица аномални свойства, които могат да намерят приложение и използване, понякога - доста широко, за различни случаи в практиката. Такива са аномално високите стойности на относителна топлина на парообразуване и относителна топлина на топене на леда. Те могат да се използват в производствената дейност на човека.

Познаването на природните особености на тези физически характеристики 

понякога предоставя смели технически решения в практиката. Така например, вода широко се използва в производството като удобен и достъпен охладител в най-различни и разнообразни технологични процеси, като се започне от обикновеното обливане и изпаряване и се стигне до специфични охладителни устройства..

Повторно използване.

След използването си, водата може да се върне в природен водоем и да се замени със свежа порция, а може и отново да се насочи към производството, като предварително се охлади в специални устройства, каквито са серпентините на радиатора. Разбира се, за специфичните нужди на всеки охладителен процес, могат да се разработват специфични флуидни системи, с предварително зададени технически свойства и характеристики - например, антифриза за през зимата.По този начин се постига затворен цикъл на работа 

и става възможно автомобила да охлажда двигателя си в движение, без постоянно да загребва от природата пресни количества хладна вода и да се облива с тях. Всъщност, охладителните системи, основани на аномалните свойства на водата за топлопоглъщане, са едни от най-често използваните технически устройства, като ги има даже и в компютрите, които ежедневно носим и използваме, без да подозираме за това. 
-------------------------------------------------

Популярни публикации от последната седмица

Последни теми за свойствата на водата

--------------

Последователи - Абонати: