Translate

Капилярност на водата.

Капилярността на водата играе важна роля в много природни процеси, произтичащи на Земята.
Благодарение на това свойство, водата омокря пласт от почвата, лежащ значително по-високо огледабото на грунтовите води и доставя на корените на растенията разтвори с хранителни вещества.
 От капилярността се обуслява и движението на кръвта и тъканните течности в живите организми.
-------------------------------------------------

Топлина на парообразуване при водата.

Преминаването на веществото от течна в газова фаза се нарича изпарение или парообразуване. Изпарение се извършва при всяка температура, но колкото температурата е по-висока, толкова изпарението се извършва с по-голяма скорост. За всяка течност, в зависимост от неxната природа, съществува една точно определена температура, при която течността кипи при нормално атмосферно налягане.
 
Температура, при която течността кипи при нормално атмосферно налягане, се нарича температура на кипене. Температурата на кипене се означава с kt. Количеството топлина, необходимо за изпарението на единица маса от водата при температурата на кипене, се нарича специфична топлина на изпарение (парообразуване).
Асоциативността на водата се отразява и на нейната много висока относителна топлина на парообразуване. За да се изпари водата, вече нагрята до 100°С, е нужно шест пъти по-голямо количество топлина, отколкото за нагряването на същото количество вода с 80°С (от 20°С до 100°С).
Всяка минута по милион тона вода от хидросферата се изпаряват от слънчевото нагряване. В резултата, в атмосферата постоянно постъпва колосално количество топлина, еквивалентна на това, което биха изработвали 40 хиляди електроцентрали с мощност един милиард киловата всяка!
-------------------------------------------------

Популярни публикации

Последователи - Абонати: