Translate

На колко години е водата?

Възраст на водата.

Учените считат, че водата на нашата планета е на 800 000 млн години, като възникналата по едно време вода се използва отново и отново благодарение на непрекъснатия цикъл, който се нарича кръговрат на водата в природата.
 

Слънчевата топлина превръща водата от моретата и океаните във водна пара, която вятъра разнася по цялата Земя. Парата постепенно изстива и пада отново на Земята под формата на дъжд или сняг.
Ручеите, потоците и реките отнасят водата отново в моретата и океаните и цикъла са повтаря. По този начин водното количество остава постоянно. Дъждовните потоци отмиват почвата и способстват за ероцията й.
Но дъжда е естествено явление, поради което е полезно, понеже без него нямаше да има растителност, която спира ерозията. За съжаление, понякога дъждовете са прекалено обилни и по този начин предизвикват наводнения.


Веднъж, на Генуа, през 25 октовмри 1822 г., за един ден падат 810 мм валежи. Но пък има засушливи райони, които с нетърпение очакват периодичните мусони. Засега няма данни вода да се създава наново или да изчезва, затова може да се приеме, че създадената в началото вода се е запазила до наши дни, циркулирайки с трите си агрегатни състояниея.

-------------------------------------------------

Популярни публикации от последната седмица

Последни теми за свойствата на водата

--------------

Последователи - Абонати: