Translate

Айсберг | dLambow


"Това е само върха на айсберга"


Какво е айсберг?

Айсберг (от немски: "Eisberg" е "ледена планина") е огромен плаващ леден блок от арктически лед, отчупил се от полярните ледници или от ледени парчета, плаващи в Ледовития океан или край Гренландия и Антарктида. По правило айсбергите се откъсват от ледените шелфове.

Защо айсбега плува във водата?

Тъй като плътността на леда в айсберга е 920 kg/m³, а плътността на морската вода е около 1025 kg/m³, около 90% от обема на айсберга е скрит под водата (аттук е и израза "Това е само върха на айсберга"). Следователно 10% от обема на айсберга е над водата.

Айсберг
Айсберг

Форма на айсбергите.

Формата на айсберга зависи от неговия произход:

 • - Айсбергите от свличащи се ледници имат форма на голяма маса с леко изпъкнала горна повърхност, която е разчленена от различни видове неравности и пукнатини и е характерен за Южния океан.

 • - Айсбергите от покривни ледници се отличават с това, че горната им повърхност почти никога не е равна. Тя е малко наклонена, като навесен покрив. Техните размери, в сравнение с други видове айсберги на Южния океан, са най-малките.

 • - Айсбергите на ледените шелфове, като правило, имат значителни хоризонтални размери (десетки и дори стотици километри). Средната им височина е 35-50 м. Имат равна хоризонтална повърхност, почти строго вертикални и равни странични стени.

Размери на айсбергите

Някои айсберги имат огромни размери, като над водата се подава само една осма част от целия айсберг, а останалата се намира под вода. Въпреки това, някои от тези ледени грамади достигат до 800 метра височина. Поради тази причина плаващите ледени блокове са доста опасни за корабоплаването и не случайно едни от най-големите морски трагедии са свързани корабокрушения в айсбергите.

"Титаник"

Всъщност, най-голямата морска трагедия, разиграла се заради сблъскване с айсберг е тази с гибелта на огромния за времето си, а и за днешните мащаби, парход “Титаник”, който през 1912 г. се сблъсква с леда в Атлантическия океан и потъва на 4000 метра дълбочина, заедно с 1513 пътници.

За него време, това е бил най-големия пътнически кораб в света. Оттогава е въведена специална система за наблюдение движението на айсбергите в целия свят от специална международна комисия и така се отправят предупреждения към плавателните съдове за грозящите ги опастностти.Дрейф на айсбергите

Траекторията на даден айсберг в океанските води може да се моделира чрез решаване на уравнение за движението на айсберг с маса "m" със скорост "v така:

m (dv/dt) = -mfk . v + Fa + Fw + Fr + Fs + Fp

Където:
 • - f - силата на Кориолис,
 • - k - вертикалния единичен вектор,
 • - F - силата, действаща върху обекта
Индексите:
 • - a - въздушно съпротивление,
 • - w - водоустойчивост,
 • - r - силата на вълната,
 • - s - устойчивостта на морския лед,
 • - p - силата на хоризонталния градиент на налягането.

Буксиране на айсберги

Но освен с трагедии, арктическия лед е свързан и с надежди за осигуряване на прясна питейна вода, която става все по-дефицитна. Известни са някои проекти на Арабски страни за изтегляне на айсберг на буксир и разтапянето му до бутилирана питейна вода.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации от последната седмица

Последни теми за свойствата на водата

--------------

Последователи - Абонати: