Translate

Вода - H2O

Какво е това вода?

Две молекули водород и една кислород, това е вода - H2O. Като всичко велико в природата, толкова просто - на пръв поглед. Водата си остава голяма загадка. Повечето вещества в природата при охлаждане се свиват, докато водата се разширява - ледът изплува на повърхността на водата.

Водата е в основата на всичко живо на Земята.

В природата няма езеро , с изключение на замърсените от човека, водата на което да не е лековита. Седейки край буен планински поток, водата му сякаш отнася всички болки грижи. Да не говорим за свойствата на водата над която са четени молитви. Всички религии я използват за пречистване.

Ами сутрешната роса! Има ли нещо по-чисто на света? Един от четирите основни елемента, огън, земя, вода и въздух - тя храни, пречиства и разтваря всичко. Водата е толкова инертна, че преминава и през най-малката пролука.


Няма растеж без вода.

Няма да е далеч времето, когато за чиста, сладка вода ще се водят битки. Без петрол днес се живее трудно, поради това търсим алтернативни източници на енергия. Но нека се опитаме да заменим водата с нещо друго. Нашият народ има поговорка - "Когато човек пие вода и змия не го безпокои".Символ на човешката душа , тя може да бъде :

  • - силна, като цунами и да помете всичко по пътя си
  • - нежна, като летен дъждец
  • - твърда, като лед
  • - мека, като тих снежец.
Преди да се роди човек живее във водна среда, в утробата на майката.


Структура на водата.

В последно време са проведени много изследвания върху водата и е установено, че тя има кристален строеж. Реакцията й на въздействие от околната среда се изразява в промяна на структурата. Като кажем кристална структура обикновено си представяме стопен метал , който при изстиване кристализира в различни кристали.

Вода и мисъл.

Колко по-инертна е водата, която променя структурата си дори само под влияние на мисълта! Въздействието с мисъл , се обяснява с влияние на мисълта върху структурата на водата в човешкия организъм . 2/3 от човешкия организъм е вода. Това е достатъчно за да пазим водата, да се борим за нейната чистота. Да се обръщаме към нея с любов и благодарност. За да ни има и нас самите.--------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации от последната седмица

Последни теми за свойствата на водата

--------------

Последователи - Абонати: