Translate

Наличната вода е главен строител на нашата планета (Voda - glaven stroitel na planetata).

Водата - строител.

Съществуват редица научни предположения за ролята на наличната вода, като строител на нашата планета. Например, течението на водата забавя въртенето на Земята със секунда на всеки хиляда години. Ако е така, изглежда съвсем вероятно пре милиард години продължителността на земния ден да е била не 24, а само 4 часа.
Най-вероятно, тогава нашата планета се е състояла преобладаващо от сгъстени горещи газове, но с течение на времето, те изстивали и атомите на водорода и кислорода се свързвали помежду си, образувайки мъглива консистенция.
 
Тази първоначална мъгла започнала след време да кондензира (да се втечнява), устремявайки се към центъра на планетата под формата на безкрайни дъждове. Постепенно те започнали да се утаяват и по този начин успели да сформират и построят някакво подобие на първична, относително твърда кора на повърхността на първичния океан.

Водата контролира климата на нашата планета, осигурява храна за хората и огромни количества енергия. Освен това, 4/5 от теглото на живите същества и на растенията по земята представляват вода, която осигурява или изпълнява най-разнообразни техни вътрешни функции.


По този начин, именно водата била и си остава главен строител на земната повърхност, а и на самия живот върху планетата, като остава напълно невъзможно да се опишат всички нейни функции и значение за всеки аспект в нашето съвременно ежедневие.
-------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации от последната седмица

Последни теми за свойствата на водата

--------------

Последователи - Абонати: