Топлина на топене на водата.

Преходът от твърда (лед) в течна (вода) фаза на водата се нарича топене, а обратният преход от течна в твърда фаза, се нарича втвърдяване или кристализация (когато полученото твърдо вещество е кристално, като леда). При нормално атмосферно налягане леда се топи при точно определена температура, която се нарича температура на топене. Температурата на топене се означава с Tt .
 
Количеството топлина, необходимо за разтопяването на единица маса от леда, нагрят до температурата на топене, се нарича специфична топлина на топене. Специфичната топлина на топене се означава с буквата λ. Следователно: количеството топлина, необходимо за разтопяването на лед с маса m при температурата на топене, е Q = mλ.  Единица за специфична топлина на топене.  В Международната система (SI) специфичната топлина на топене се измерва с джаул на килограм (J/kg).

Съгласно със закона за запазване на енергията, обратният процес на кристализация на водата е съпроводен с отделяне на същото количество топлина, което се поглъща при топенето. 
Водата изисква сравнително голямо количество топлинна енергия при топене. Вярно е и обратното - при замръзване, водата водата трябва да отдаде голямо количество енергия. Това намалява вероятността от замръзване на съдържанието на клетките и заобикалящите ги течности на живите организми.
Кристалите на водата са особено пагубни за живота, когато се образуват вътре в клетките на организма. Скритата топлина на топене на водата е мяра за топлинна енергия, необходима за разтапянето на твърдото вещество (леда).
Сублимация се нарича преминаване от твърдо в газообразно  състояние.
-------------------------------------------------

1 коментар:

  1. само дето не мога да разбера защо е публикувана тази информация?!

    ОтговорИзтриване