Какво е определящо за физическите свойства на водата?

От най-леките съединения в подгрупата на кислорода (по Менделеевата таблица), които са хидридите, водата е най-леката. Физическите характеристики на хидридите, както и на другите видове химически съединения, се определят от положението им в Менделеевата таблица на химическите елементи и по-точно - в съответната подгрупа.
Така, колкото е по-лек елемента в подгрупата, толкова е по-висока летливостта на неговия хидрид. Затова в подгрупата на кислорода най-висока трябва да е летливостта на водата - хидрид на кислорода.
 http://www.windhamcourt.com/Images/swm_swimming_girl.jpg
А какво следва от така заложената висока летливост на водата, ще разглеждаме постепено в следващи постинги.
-------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар