Translate

Химически свойства на водата.

В периодичната система на химичните елементи на Д. И. Менделеев, кислорода (като един от съставните елементи на водата) образува отделна подгрупа, която така и се нарича - подгрупа на кислорода. Влизащите в състава на тази подгрупа кислород, сяра, селен и телур имат много общо в своите химически и физически свойства.

Приликите в свойствата, като правило, се проследяват и за еднотипните съединения, образувани от членовете на подгрупата. Но за водата е характерно отклонение от правилата. В какво водата противоречи на химията и таблицата на Менделеев?
 http://www.thenakedscientists.com/HTML/uploads/RTEmagicC_501px-Medeleeff_by_repin.jpg.jpg
Оказва се, че при водата са най-високи тези характеристики, които би трябвало да бъдат най-ниски, като температурата на кипене и замръзване, топлината на парообразуване и разтапяне. Но на това ще се спрем в следващи постове. А сега нека да изясним още кое определя и физическите свойства на водата?

От най-леките съединения в подгрупата на кислорода (наричат се хидриди) водата е най-лека. Физическите характеристики на хидридите, както и на другите видове химически съединения, се определят от положението на елементите в съответната подгрупа на Менделеевата таблица.


Така, колкото е по-лек един елемент от дадена подгрупа, толкова по-висока е летливостта на неговия хидрид. Затова в подгрупата на кислорода най-висока трябва да бъде летливостта на водата - хидрида на кислорода.
-------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации от последната седмица

Последни теми за свойствата на водата

--------------

Последователи - Абонати: