Translate

Сублимация и десублимация | dLambow


Сублимация и десублимация между лед и вода


Какво е сублимация на лед във вода?

Сублимация (от латински: sublimo  - повдигам“, възнасям) е прехода на водата от твърдото си агрегатно състояние (лед, сняг) директно в газообразно състояние (пара), пропускайки етапа на топене (прехода в течно състояние) и изпаряване. Тъй като специфичният обем на водата се променя по време на сублимацията и енергията (топлина на сублимация) се абсорбира, сублимацията е фазов преход от първи ред.

Сублимация и десублимация между лед и вода
Сублимация и десублимация
Какво е десублимация на вода в лед?

Обратният процес сублимация е десублимация – кондензация на водата от парно състояние, прескачайки течното състояние, директно в твърдо състояние (лед, сняг). Подобно на сублимацията, десублимацията е фазов преход от първи ред. Десублимацията може да се извърши върху студена повърхност или чрез смесване на пари на водата с по-студен газ, с разширяване на някои сгъстени газове (както е образуването на твърд въглероден диоксид по време на работа на пожарогасители с газообразен въглероден диоксид).

Примери за десублимация

Примери за десублимация са такива атмосферни явления като десублимация на атмосферна влага с образуване на скреж по повърхността на земята и скреж по клоните на дърветата и проводниците, мразовитите шарки върху стъклата на прозорците. Образуването и промяната на ядрата на комети също имат сублимационно-десублимационен характер.

Сублимация и десублимация

И двата процеса - както сублимацията, така и десублимацията - протичат при температури и налягания под тези, които съответстват на тройната точка на разглежданото вещество (в случая на водата).

Използване на процесите сублимация и десублимация

В промишлеността сублимацията и десублимацията се използват за отделяне на вещества от газови потоци (например фталов анхидрид, уранов хексафлуорид), пречистване на вещества, сушене чрез замразяване (например, хранителни продукти), термична защита на самолети при свръхзвукови скорости на полет, прилагане на защитни и функционални покрития в производствените уреди и др.

Сублимационно сушене

Сублимационно сушене (лиофилизация; лиофилино сушене - от англ.: liophilization или lyophilization) е процесът на отстраняване на разтворителя от замразени разтвори, гелове, суспензии и биологични обекти, базиран на сублимацията на втвърдения разтворител (лед) без образуването на макроколичества течна фаза.

Сублимация на лед

Ледът се поддава добре на сублимация, което определя широкото използване в промишлеността на този процес, като един от методите за сушене.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации от последната седмица

Последни теми за свойствата на водата

--------------

Последователи - Абонати: